Produkter - 1500 Sanded Grout

sandedGrout.jpg
1500 Sanded Grout er en sementbasert fugemasse
tilsatt polymerer for bedre vedheft og fleksibilitet. Fugebredder fra 3-10mm. Til fuging av keramiske fliser, marmor og mosaikk. Kan brukes utendørs. Leveres i to farger: Sterling Silver og Raven.


[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement