Produkter - Paver Link

Paver-Link.jpg
Enkomponent-fugesystem for enkel og rask fuging av belagte arealer med fuger som er over 6 mm brede. Klar til bruk og påføres enkelt ved å koste massen ned i fugene (ikke nødvendig å forvanne). Bidrar til å forhindre ugressvekst i fuger som er behandlet, gir mulighet for drenering og vaskes ikke ut.


Tilleggsinformasjon:
  1. Produktdatablad
  2. Sikkerhetsdatablad[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement