Produkter - Latapoxy 210

Latapoxy_210.jpg
Latapoxy 210 er et vannbasert epoxy produkt beregnet til liming og fuging av keramiske fliser og mosaikk i en operasjon. Produktet er også egnet til steder hvor fliser blir utsatt for milde kjemiske belastninger.


Tilleggsinformasjon:
  1. Produktdatablad[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement