Produkter - Rørmansjett 70-110 mm

70-110-til-web.jpg
Elastiske pakninger for vanntettende forsegling rundt rør, med et spesielt elastisk felt i midten som passer til flere rørdimensjoner.


Tilleggsinformasjon:
  1. Produktdatablad[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement