Produkter - Laticrete 3701 Admix ®

3701_5_liter.jpg
Laticrete 3701 er en lateks basert væske til forsterkning av standard flislim og sementmørtler. Væsken tilsettes sementmørtelen og flislimet i stedet for vann. Laticrete 3701 blandet med Multicrete Pluss flislim kan brukes på 7 dager gammel betong. Utmerket som tilsetting til sement brukt som gysing.

 • Forbedrer vedheften på sementmørtler
  og flislim.
 • Øker fleksibilteten. Høy fleksibilitet.
 • Gjør mørtler mer motstandsdyktig mot
  frost.
 • Har meget gode egenskaper i bassenger.
  Tåler høy vannbelastning.
 • Gjør mørtler mer motstandsdyktig mot
  kjemiske belastninger.
 • Forbedrer arbeidsegenskapene.

  Brukes til liming av fliser utendørs og til bassenger. Til
  sårreparasjoner, avretting ute og innendørs, bygging av
  fall, tillsetning i Klinkerfug på hardt belastede steder
  som bassenger og offentlige toaletter og som en tilsetting
  til flislim som ikke er av den fleksible typen.


 • [RIGHTPANE - hidden]

  LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

  Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement