Produkter - PE Innvendig hjørne

PE-Innvendig-hjørne-til-web.jpg
Elastiske hjørneformer til bruk i kombinasjon med tetningstape for elastisk vanntetting under iser eller naturstein. Til innendørs bruk.


Tilleggsinformasjon:
  1. Produktdatablad[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement