Produkter - Laticrete Tri-Lite

trilat_prod_lite.png
Laticrete Tri-Lite er et lett fleksibelt, sigefritt flislim.
Kan legges i tykkelser opp til 19 mm.
Sigefritt med storformat fliser.
Dekker 60% mer en ordinære flislim.
Leveres i hvitt og grått. Til ute og innendørs bruk.


Tilleggsinformasjon:
  1. produktdatablad[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement