Produkter - Slukmansjett selvklebende 370x370 mm

image013.jpg
Selvklebende slukmansjett. Passer til alle type runde sluk. Størrelsen bestemmer man selv ved a° skjære ut riktig diameter til sluket. Skal brukes under islaget. Kun til innendørs bruk.

Produktdatablad
Tilleggsinformasjon:
  1. Produktdatablad[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement