Produkter - Multicrete Extra ®

multicrete_extra.jpg
Multicrete Extra er et fleksibelt sigefritt flislim med meget gode heftegenskaper på gulv og vegg. Kan bygges opp til 12 mm. Godkjent for varmekabler. Klassifisert som C2TE i Europanormen EN 12004. Leveres også i hvitt.


[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement