Produkter - Steincrete ®

multicrete_steincrete.jpg
Steincrete er et spesialim til bruddskifer, naturstein og kantstein. Kan også benyttes til fuging. Limet binder og herder raskere enn vanlige flislim og sementmørteler. Det betyr en normal herdetid under lave temperaturer. Steincrete skal kun benyttes ved temperaturer over 0°C.

 • Lagtykkelse 3–30 mm.
 • Til inne og utendørs.


 • Tilleggsinformasjon:
  1. Produktdatablad
  2. Sikkerhetsdatablad  [RIGHTPANE - hidden]

  LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

  Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement