Produkter - Latapasta ®

Latapasta.jpg
Latapasta er et høyfleksibelt fuktbestandig pastalim ferdig blandet til bruk. Kun til innendørs bruk. Siger ikke.


[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement