Produkter - Latapoxy 310 ®

latapoxy-310.jpg
Latapoxy 310 er et sigefritt sterkt epoxy lim til punktliming av naturstein, marmor og store fliser. Produktet er sigefritt i temperaturer opp til 35ºC. Utvendig og innvendig fasader. Limer store naturstein uten forankring med sikrere resultat. Rask montering. Ca. 10 ganger raskere montering, sammenliknet med fast forankring. Herder på 6 timer.


Tilleggsinformasjon:
  1. Produktdatablad
  2. Se video her[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement