Produkter - Latasil Heavy Duty

Latasil_heavy_duty.jpg
Latasil Heavy Duty silikon er en oxime basert
elastisk fugemasse til bruk i industrien. Produktet er kjemikal resistent (Se egen tabell). Tåler trafikk fra gaffel trucker og kan høytrykkspyles.

  • Farge: Sementgrå og Antrasit.
  • Innholder ingen løsningsmidler.
    CFC, PCB, PCP.


  • [RIGHTPANE - hidden]

    LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

    Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement