Produkter - Mørtel 226 Tørrmørtel

Mortel226_ny-profil.jpg
Mørtel 226 er en spesial blanding basert på Portland
sement som skal blandes med Laticrete 3701 eller vann
til en bruksferdig mørtel før støping og muring. Ved
å tilsette Laticrete 3701 istedenfor vann, får man en
sterkere mørtel med bedre vedheft mot underlaget.
Mørtelen tilfredstiller kravene i NS 3120. Kan benyttes
både innvendig og utvendig. Mørtel 226 blandet med
Laticrete 3701 er spesielt bra til oppretting av vegger og
gulv i bassenger før flisleggingen starter.


[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement