Produkter - Latapoxy 300 ®

Latapoxy300_2016.jpg
Latapoxy 300 er et kjemikal resistent epoxy basert hvitt flislim som gir vedheft til de fleste underlag. Limet er lett å spre ut med en tannsparkel og verktøy kan rengjøres med vann før limet herder. Latapoxy 300 består av tre komponenter. En epoxy harpiks, en herder og et kjemikal resistent silika pulver. Limet kan brukes både ute og innendørs, i tørre og våte rom og på vegger og gulv.


[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement