Produkter - Lataprimer

lataprimer_dobbel.jpg
Lataprimer er en plasttilsetning som brukes som primer på forskjellige underlag for sementbaserte sparkelmasser og flislim. Primeren skal alltid være tørr før sparkelmassen / flislimet legges ut.


Tilleggsinformasjon:
  1. Sikkerhetsdatablad
  2. Produktdatablad[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement