Produkter - Latapluss

Latapluss_membran.jpg
Latapluss membran er en grønn flytende membran til
vanntetting av gulv og vegger i våtrom før flislegging.
Latapluss membran er elastisk og kan ta opp bevegelser
i underlaget. Membranen skal alltid dekkes av fliser eller
annen type gulv eller veggkledning. NBI teknisk godkjenning
nr. 2146 og er godkjent i.h.t. Byggebransjens
Våtromsnorm BVN.


Tilleggsinformasjon:
  1. Produktdatablad
  2. Sikkerhetsdatablad[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement