Produkter - Latastøp

latastoep.jpg
Latastøp er en sementbasert tørrmørtelblanding til hurtigherdende støpearbeider, reparasjoner og montering av glassbygger stein.

 • Gangbar etter 3 timer.
 • Flislegges etter 5 timer.
 • Temperaturbestandig fra – 30°C
  til + 80°C.
 • Lagtykkelse 10–80 mm.
 • Anbefalt til bruk over varmekabler.
 • Lang brukstid, 1 time ved 20°C.
 • Frostsikker, (kan brukes ute).
 • Trenger ikke skjerming mot fuktighet.


 • [RIGHTPANE - hidden]

  LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

  Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement