Produkter - Lataplan

lataplan.jpg
Lataplan er en selvjevnende sementbasert sparkelmasse til innendørs bruk. Lagtykkelse fra 2–25 mm. Gangbar etter 5 timer. Belegningsklar etter 2–4 døgn.

  • Gangbar etter 5 timer.
  • Beleggningsklar: 1 døgn.
  • Lagtykkelse 2–25mm.


  • [RIGHTPANE - hidden]

    LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

    Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement