Produkter - Flytstøp

flytstop_20kg-sett-WEB.jpg
Flytstøp er fiberarmert hurtigherdende utflytende støpemasse som kan legges i tykkelser fra 10 til 40 mm. Ideell til støping av fall og som sparkel over varmekabler og varmematter.


[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement