Produkter - Laticrete Stålnett

staalnett2.jpg
Laticrete stålnett er fremstilt av forsterkede ståltråder, 2,6 mm tykke, som gir nette en stabil slett form, og derved enkelt å arbeide med. Formatet er 120 x 80 cm med et rutenett på ca. 8 cm. Tilfredstiller NEK 400.


Tilleggsinformasjon:
  1. Produktdatablad[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement