Produkter - Laticrete Proffug

multicrete_proffug.jpg
Proffug er en kombinasjon mellom Latafug og Klinkerfug tilsatt plastdispersjon. Fugebredder fra 3–8 mm.Til fuging av gulv og veggfliser. Kun til innendørs bruk. Leveres i to farger. Manhattan og Sementgrå.


Tilleggsinformasjon:
  1. Produktdatablad
  2. Sikkerhetsdatablad
  3. FDV[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement