Produkter - Bunnfyllingslist

bunnfyllingslist.jpg
Laticrete bunnfyllingslister benyttes i bevegelsesfuger for å unngå at fugemassen fester seg til bunnen av fugen. Bunnfyllingslisten kan komprimeres ca. 35%, slik at en bredde kan passe til forskjellige fugebredder. For å oppnå god forankring i fugen, skal laticrete bunnfyllingslist være ca. 20-30% bredere en fugebredden.


Tilleggsinformasjon:
  1. Produktdatablad[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement