Produkter - SpectraLOCK® PRO Premium Grout

SpectraLock Premium.jpg
Spectralock er en ny type fugemasse som har alle egenskapene til en epoxy masse som helt jevn farge og smussavvisende. Spectralock er lettere og vaske en vanlig tradisjonell epoxy. Såperester og andre forurensinger vil ikke sette seg fast på fugemassen. Spectralock kan
brukes på alle typer keramiske fliser på gulv og vegg, både innendørs og utendørs. Spesielt egnet til refuging over gamle fuger. Trenger ikke vedlikehold. Ingen bakterie-groing. Tilsatt mugg og soppdreper. Spesielt egnet til bruk i bassenger.


[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement