Produkter - Latarens

latarens_dobbel.jpg
Latarens brukes til rengjøring av inn-og utvendig flater som har flekker av sement, kalk, krystalliseringer, smuss eller olje.


Tilleggsinformasjon:
  1. Produktdatablad
  2. Sikkerhetsdatablad[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement