Produkter - Fila PS 87

Epoxy_rens.jpg
Fila PS/87 er et kraftig avfettingsmiddel som flekkfjerner
på porcellanato fliser, som voksfjerner på steingods
og som rensemiddel for fjerning av fugeslør ved bruk av
Spectralock epoxy fugemasse.


Tilleggsinformasjon:
  1. Produktdatablad
  2. Sikkerhetsdatablad[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement