Produkter - SpectraLOCK® 2000 IG

Spectralock_2000.jpg
SpectraLOCK 2000 IG kombinerer de fantastiske brukeregenskapene til SpectraLOCK med en fugemasse av 100 % epoxy til industriell bruk. Formulert til maksimum kjemikal resistent samtidig som fugemassen er lett å påføre og rengjøre. Fugemassen har lang arbeidstid. Hele 80 minutter og er sigefri. Fugemassen blir stående i fugen som gjør både selve fugingen og rengjøringen lettere. Tilbys i 39 farger og er tilsatt mugg og soppdreper. Spesielt egnet til industri, meierier, slakterier, bryggerier etc.

  • Høy kjemikal resistent. Forbedret motstand mot høye
    temperaturer.
  • Høy motstand mot bakterie angrep. Rengjøres med vann.
  • Herder raskt. Herder ved lave temperaturer.


  • [RIGHTPANE - hidden]

    LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

    Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement