Produkter - Latapoxy L ®

latapoxy_bøtte_2_thumb.jpg
Latapoxy L er basert på en lettflytende epoxyharpiks og
et aksellert polyamin. Latapoxy L er beregnet til liming
av fersk betong mot herdet betong, fersk betong mot
stål, herdet betong mot stål og herdet betong mot
betong. Gir en tilnærmet momolittisk liming i bærende
kostruksjoner.


[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement