Produkter - Laticrete Injeksjonslim

inj_lim.jpg
Laticrete injeksjonslim er en meget lettflytende løsningsmiddelfri epoxy, herdet med et polyamin for injisering av riss og sprekker i betong. Produktet brukes også til å lime fast fliser som har løsnet via injisering gjennom et ferdig boret hull i fugemassen. Laticrete injeksjonslim er meget tynt flytende og vil trenge inn i hulrommene under en løs flis. Flislimet ”sveises” sammen igjen og vil tilslutt gi en høyere mekanisk styrke en selve flislimet. Den lave viskositeten gjør det mulig å injisere med lavt trykk.

  • Stopper lekkasjer
  • Fester fliser med ”bom”


  • [RIGHTPANE - hidden]

    LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

    Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement