Produkter - 4-XLT (Extra Large Tiles)

4-XLT.jpg
Laticrete® 4-XLT er bygget på LATICRETE sin nye Water Dispersion Technology (WDT). WDT sørger for at vannet blir totalt dispergert noe som gir en "kremaktig" konsistens på limet.Laticrete® 4-XLT er sigefritt lim til store fliser. Ved å blande mer vann i limet når det skal brukes på gulv blir limet lett å dra ut på store flater. Kan legges i tykkelse på 19mm uten at limet krymper. LATICRETE DUST LOCK gjør at limet er så å si støvfritt ved blanding.


[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement