Produkter - Laticrete GenieMat

sound.jpg
Laticrete GenieMat RST består av gummimatter som limes til underlaget med et flislim. Produktet reduserer ”slaglyden” som skapes gjennom keramiske fliser, stein og andre harde overflater. Laticrete GenieMat RST er lett å installere, ødelegges ikke av trykk og tåler fuktighet.


[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement