Produkter - Laticrete Skiferfug

Skiferfug.jpg
Laticrete Skiferfug er en spesialfugemasse til skifer og limtegl på horisontale og vertikale flater. Tilsatt kalkreduserendemiddel. Til ute og innendørs.Leveres i Sementgrå.


Tilleggsinformasjon:
  1. Produktdatablad
  2. Sikkerhetsdatablad
  3. FDV[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement