Produkter - Laticrete 258 Sure Set

Laticrete Sure set.JPG
Laticrete 258 Sure Set er en fleksibel flytemørtel
som fungerer både som en avretting av ujevneunderlag
og til liming av store keramiske fliser. Velegnet til fliser
med grov profilert bakside eller med ujevn tykkelse. Erstatter ”buttering-floating” metoden, fordi det ikke skal
påføres mørtel på flisens bakside. Kan legges i tykkelser
fra 3-12mm.


[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement