Produkter - 255 Multi Max

255_liten.jpg
Laticrete 255 Multi Max er et fleksibelt, sigefritt og
Kevlar forsterket flislim. Kan legges i tykkelser opp til
18mm. I tillegg er limet tilsatt mugg og soppdreper.
Dekker 15% mer enn vanlig flislim. Leveres i hvitt og
grått. Til ute og innendørs bruk.


[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement