Produkter - Multicrete

Multicrete-1.jpg
Multicrete er et fleksibelt sigefritt flislim med meget gode heftegenskaper på gulv og vegg. Kun til innendørs bruk. Kan bygges opp til 12 mm. Godkjent for varmekabler.
Klassifisert som C2TE i Europanormen EN 12004. Leveres også i hvitt.


[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement