Produkter - Hydroprimer

Hydroprimer.jpg
Laticrete Hydroprimer er en lateks basert primer for bruk i våtrom. Primeren inngår i et godkjent membransystem med Laticrete Hydro Ban membran.


Tilleggsinformasjon:
  1. Produktdatablad
  2. Sikkerhetsdatablad[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement