Produkter - 253R Gold Rapid

253R Gold Rapid.jpg
Laticrete 253R Gold Rapid er et hurtigherdende
fleksibelt flislim med høy vedheft til gulv og vegg.
Kan brukes til alle typer fliser. Til ute og innendørs bruk.
Kan fuges etter 2 – 4 timer, avhengig av temperatur.


[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement