Produkter - 3071 Vegg og gulvmørtel

3701-Fortified-Mortar-Bed.jpg
Laticrete 3701 Fortified Mortar Bed er en polymer
forsterket mørtel med spesial gradert sand til pussing
av vegger inne og ute. På underlag av Isoporblokker,
lettklinker, betongblokker, puss og tegl. Kan også
brukes til støping av gulv. På store vertikale flater,
kan 3701 mørtel sprøytepusses med egnet utstyr. For
eksempel Duomix 2000.


[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement