Produkter - Fila CR-10

fila CR-10.jpg
FILACR10, er et flytende, konsentrert rensemiddel for rensing av overflater hvor man har fuget med epoksyfug. Det er også effektivt på gamle og gjenstridige rester av epoksyfug. FILA CR10 er ideelt for ikke-absorberende materialer som porcellanato, glasert keramikk og glassmosaikk. Takket være viskositeten er FILACR10 også ideelt for vegger.


Tilleggsinformasjon:
  1. Produktdatablad[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement