Produkter - Ecobond

ecobon.jpg
Laticrete Ecobond er en løsningmiddelfri
akrylprimer til vanskelige underlag som
stål, fliser og ikke sugende underlag.


Tilleggsinformasjon:
  1. Sikkerhetsdatablad
  2. Produktdatablad[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement