Produkter - Latalastic

Latelastic mebran.jpg
Latalastic membran er en to komponent sement basert membran for tetting av bassenger (inntil 15 m dybde), terrasser, kjellervegger, grunnmurer, vanntanker og våtrom. Hindrer effektivt saltinntregning, og kalkutslag. Tåler frys/tinesykluser.

 • Diffusjonsåpen
 • Kan legges i ett strøk
 • Tåler UV bestråling
 • Elastisk
 • Tar opp små ujevnheter i underlaget
 • Frostsikkerer
 • Rissoverbyggende < 1mm


 • [RIGHTPANE - hidden]

  LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

  Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement