Produkter - Strata_Mat

Strata_Mat.jpg
Laticrete Strata_Mat er en matte som
brukes som frikoblingssjikt mellom fliser og underlag
for å forhindre at eventuelle sprekker og bevegelser i
underlaget overføres til flislaget.Strata_Mat må dekkes
med fliser eller naturstein.


Tilleggsinformasjon:
  1. Produktdatablad
  2. Se video her[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement