Produkter - Latarett

412 Latarett Produktbilde Thumb2.jpg
Latarett er en selvjevnende sementbasert fiberarmert sparkelmasse som kan brukes på de fleste underlag. Massen har gode flyteegenskaper og kan legges i tykkelser opp til 50 mm i en omgang. Brukes også som tynn sparkling over varmekabler. (Se side 3 i Laticrete’s «Alt om Flislegging»).
På sviktende underlag uten stålnett kreves 25 mm tykkelse. På sviktende underlag med Laticrete Stålnett kreves 20 mm tykkelse. (Se datablad 450 Laticrete Stålnett).

  • Gangbar etter 5 timer.
  • Flislegges etter 8 timer.
  • Lagtykkelse 2–50mm.


  • [RIGHTPANE - hidden]

    LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

    Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement