Produkter


multicrete_latafug.jpg
Latafug
Latafug er en sementbasert fugemasse tilsatt plastdispersjon. Fugebredder fra 2–5 mm. Til fuging av keramiske fliser, marmor og mosaikk på gulv og vegg. Kun til innendørs bruk. Leveres i fem farger: Manhattan, Sementgrå, Antrasit, Jasmin og Hvit.


Tilleggsinformasjon:
 1. Sikkerhetsdatablad
 2. Produktdatablad
 3. FDV


multicrete_proffug.jpg
Laticrete Proffug
Proffug er en kombinasjon mellom Latafug og Klinkerfug tilsatt plastdispersjon. Fugebredder fra 3–8 mm.Til fuging av gulv og veggfliser. Kun til innendørs bruk. Leveres i to farger. Manhattan og Sementgrå.


Tilleggsinformasjon:
 1. Produktdatablad
 2. Sikkerhetsdatablad
 3. FDV


multicrete_klinkerfug.jpg
Laticrete Klinkerfug
Klinkerfug er en sementbasert fugemasse til gulvfliser. Fugebredder opp til 15 mm. Kan brukes utendørs og innendørs. Leveres i tre farger. Manhattan, Sementgrå og Antrasit.


Tilleggsinformasjon:
 1. Produktdatablad
 2. FDV
 3. Sikkerhetsdatablad


Skiferfug.jpg
Laticrete Skiferfug
Laticrete Skiferfug er en spesialfugemasse til skifer og limtegl på horisontale og vertikale flater. Tilsatt kalkreduserendemiddel. Til ute og innendørs.Leveres i Sementgrå.


Tilleggsinformasjon:
 1. Produktdatablad
 2. Sikkerhetsdatablad
 3. FDV


UnsandedGrout.jpg
1600 Unsanded Grout
1600 Unsanded Grout er en sementbasert fugemasse
tilsatt polymerer for bedre vedheft og fleksibilitet. Fugebredder fra 2-5mm. Til fuging av keramiske fliser, marmor og mosaikk. Kun til innendørs bruk. Leveres i 6 farger: Bright White, Sauterne, Silver Shadow, Smoke Grey, Sterling Silver og Raven.

sandedGrout.jpg
1500 Sanded Grout
1500 Sanded Grout er en sementbasert fugemasse
tilsatt polymerer for bedre vedheft og fleksibilitet. Fugebredder fra 3-10mm. Til fuging av keramiske fliser, marmor og mosaikk. Kan brukes utendørs. Leveres i to farger: Sterling Silver og Raven.


[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement