Produkter


SpectraLock Premium.jpg
SpectraLOCK® PRO Premium Grout
Spectralock er en ny type fugemasse som har alle egenskapene til en epoxy masse som helt jevn farge og smussavvisende. Spectralock er lettere og vaske en vanlig tradisjonell epoxy. Såperester og andre forurensinger vil ikke sette seg fast på fugemassen. Spectralock kan
brukes på alle typer keramiske fliser på gulv og vegg, både innendørs og utendørs. Spesielt egnet til refuging over gamle fuger. Trenger ikke vedlikehold. Ingen bakterie-groing. Tilsatt mugg og soppdreper. Spesielt egnet til bruk i bassenger.

Spectralock_2000.jpg
SpectraLOCK® 2000 IG
SpectraLOCK 2000 IG kombinerer de fantastiske brukeregenskapene til SpectraLOCK med en fugemasse av 100 % epoxy til industriell bruk. Formulert til maksimum kjemikal resistent samtidig som fugemassen er lett å påføre og rengjøre. Fugemassen har lang arbeidstid. Hele 80 minutter og er sigefri. Fugemassen blir stående i fugen som gjør både selve fugingen og rengjøringen lettere. Tilbys i 39 farger og er tilsatt mugg og soppdreper. Spesielt egnet til industri, meierier, slakterier, bryggerier etc.

  • Høy kjemikal resistent. Forbedret motstand mot høye
    temperaturer.
  • Høy motstand mot bakterie angrep. Rengjøres med vann.
  • Herder raskt. Herder ved lave temperaturer.


  • [RIGHTPANE - hidden]

    LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

    Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement