Garanti/Reklamasjon

Laticrete 5 års systemgaranti

Laticrete Nordic AS (Laticrete) garanterer at de oppgitte produkter vil være uten produksjonsfeil slik at Laticrete produktene ikke vil brytes ned over en -periode på fem (5) år fra installasjons dato når produktene er installert i samsvar med Laticrete´s beskrevne spesifikasjoner og guidelines.

For mer info trykk her.

Reklamasjonsskjema finner du her[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement