Nyttige lenker

Byggkeramikkforeningen
Byggkeramikkforeningen er en bransjeforening for produsenter og leverandører av keramiske fliser, lim og fugemasser, membraner, varmegulv og andre tilhørende produkter.
www.byggkeramikkforeningen.no
 
Byggforsk
SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur.
www.sintef.no/byggforsk/
Fagrådet for våtrom (F.F.V.)
Fagrådet for våtrom er en tverrfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon og har som ideell oppgave å bidra til å redusere våtromsskader.
www.ffv.no
[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement