Systemer

Utemiljø - fliser

Undergulv
Latastøp - støpemasse
Latalastic - membran
Latanett
Latalastic - membran
254 Platinum eller 255 Multi Max - flislim
Permacolor - fugemasse
Spectrasil - bevegelsesfug


[RIGHTPANE - hidden]

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK og  logo er registrerte varemerker tilhørende LATICRETE International, Inc.

Copyright © 2008 LATICRETE International, Inc.   Terms Of Use   Privacy Statement